Blominmäen jätevedenpuhdistamo

Erityyppisten suurien monoliittirakenteiden rakentaminen Espoossa rakennettavassa vesipuhdistamokohteessa. Kaikki työt on tehty maan alla syvyydessä 40 metriä kalliossa. Betonin määrä on 850 kuutiota.