Betonityöt

Yhtiöllämme on laaja kokemus betonitöistä, ja voimme väittää, että betonityöt ovat hyvin tärkeä rakennustoiminnan osa-alue. Betonitöiden laadusta riippuu rakennuksen tai rakenteen lujuus. Oikein toteutetut betonityöt ovat pitkä ja työläs prosessi, joka vaatii osaamista ja erilaisia tietoja teoreettisista periaatteista aina käytännölliseen tietämykseen, ja niitä täydentävät pitkäaikainen kokemus ja tehdyt havainnot. Olemme hankkineet kokemusta kaikentyyppisten betonirakenteiden rakentamisesta – aina monimutkaisista perustuksista tukimuureihin ja liikenneristeyksiin sekä tunneleista koristeaitoihin ja kierreportaisiin – ja siksi voimmekin ylpeinä väittää, että rakenteidemme laatu on testattu ajan kuluessa. Juuri sen vuoksi uskomme, että olemme ansainneet luottamuksesi!

Perustukset

Perustusten laadusta riippuvat koko rakennuksen kestävyys ja käyttöikä sekä sen tasainen kutistuminen ilman rakenteiden halkeamia ja lohkeilua. Perustuksen tyyppi on tavallisesti rakennesuunnittelijan päätettävissä, ja se riippuu rakennuksen ominaisuuksista. Yleisimpiä perustustyyppejä ovat seuraavat:

  • Nauhaperustus – kantavien rakenteiden alle valettava teräsbetonikaistale. Soveltuu kevytrakenteisille rakennuksille ja vakaalle pohjalle.
  • Paikalla valettu perustus eli laattaperustus – valettu betonilaatta hiekka-alustalla. Monikäyttöinen, soveltuu erinomaisesti epävakaalle maaperälle.
  • Alapohjaperustus – paalujen tai pilareiden päälle rakennettu perustusosa, joka jakaa kantavien elementtien painon. Tavallisesti maan sisään kaivettu, paalutukseen tukeutuva teräsbetonikehys rakennuksen kantavien rakenteiden alla.

Seinät ja pylväät

Seinät ja pylväät, joiden päätehtävinä ovat tilojen jakaminen ja sisäkattojen tukeminen, toimivat lisäksi rakennuksen ”luurankona” eli antavat rakennukselle tarvittavan jäykkyyden. Taitava ja oikeanlainen betonimuotin tekeminen ja oikeanlainen betonimassan valu ovat siinä yhteydessä erittäin tärkeitä tekijöitä.

Sisäkatot

Valetut monoliittiset sisäkatot ovat levykattoihin verrattuna kestävämpiä ja pitkäikäisempiä, mikä on erittäin tärkeää julkisissa rakennuksissa, joissa valuelementit takaavat paremman kerrosten välisen palonkestävyyden. Lisäksi monoliittinen sisäkatto voidaan rakentaa suoraan pilarien päälle, jotka taas antavat rakennukselle lisää avaruutta (joka on erittäin tärkeää esimerkiksi toimistorakennuksissa).