VÄLKOMMEN TILL DM ALLIANCES HEMSIDA

VI ERBJUDER BETONG- OCH MONTERINGSARBETEN FÖR OLIKA TYPER AV NYBYGGNADER I NORDEN OCH BALTIKUM.

Våra tjänster

Vi åtar oss uppdrag med stor ansvarskänsla och noggrannhet vilket låter oss att kontinuerligt förbättra vår verksamhet och utvecklas. Vi kundanpassar alltid våra uppdrag och nöjer oss inte med generella lösningar. Varje nytt byggprojekt är unikt för oss och hanteras med yttersta noggrannhet. För vi vet att varje detalj räknas!

Om oss

Företagsgruppen DM ALLIANCE grundades år 2002 i Estland av två ambitiösa ungdomar. Vid framtagning av en hållbar tillväxtstrategi låg fokus på kvaliteten av de tillhandahållna tjänsterna. Det har resulterat i att gruppen idag omfattar ett flertal byggföretag med olika inriktningar, vilket har gett oss fördelar genom operativ verksamhetsplanering som låter oss att erbjuda heltäckande kvalitetstjänster till rimliga priser på olika marknader.

Även om vårt huvudkontor ligger i Tallinn, Estland, är vår verksamhet långt ifrån begränsad till den estniska marknaden. Under 2015-2016 genomförde vi en lyckad verksamhetsetablering på den finska marknaden, där vi har kunnat ge prov på att vi är en tillförlitlig partner som förtjänar förtroende. Ett lyckat samarbete med Sveriges största byggföretag har gett oss en stark position på den svenska marknaden och nu förbereds utvidgning till Norge.

Våra expansionsplaner tvingar oss till en kontinuerlig kompetensutveckling och verksamhetsförbättring. Det förstärks ytterligare av ett stort ansvar inför såväl våra kunder som våra anställda. Tack vare våra höga säkerhetsstandarder och bra arbetsvillkor kan vi alltid anlita skickliga yrkesmän och därigenom erbjuda våra kunder tjänster med tillförlitlig kvalitet.