REDI center Kyläsaarekatu, Helsingfors

Byggnad av stomkonstruktioner i armerad betong till ett stort köp- och fritidscenter

Betongvolym 22500 m3