Endla 15, Tallinn

Samtliga betongarbeten vid rekonstruktion av en kontorsbyggnad i centrala Tallinn.

Den sammanlagda betongvolymen översteg 200 m3