Endla 82, Tallinna

Asuintalon teräsbetonirakenteiden rakentaminen